All posts by admin_coectar

[COVID-19] Recollida de pantalles de protecció personal Col·legiats COEC

El COEC posa a disposició de cada col·legiat en actiu una pantalla de protecció personal confeccionada i donada per Coronavirusmakers.

La recollida de cada pantalla suposa una interacció personal. Per aquest motiu, i amb l’objectiu de minimitzar els riscos i acomplir amb totes les mesures d’higiene i seguretat per a les persones implicades, els preguem que segueixin escrupolosament les instruccions que els facilitem a continuació. Els agraïm per endavant la seva col·laboració i comprensió, ja que som conscients que les restriccions que comporta la nova normalitat poden resultar incòmodes, però les conseqüències per a la salut en cas de no extremar les precaucions poden perjudicar al conjunt de la societat.

INSTRUCCIONS PER A LA RECOLLIDA:

– S’ha de demanar cita prèvia al calendari de la seu provincial corresponent al col·legiat, habilitat a tal efecte, i que trobaran més avall clicant al respectiu enllaç.

– La recollida es farà personalment i puntualment, respectant l’horari de la cita prèviament reservat. La cita dura 5 minuts màxim.
Si no pot acudir a l’hora que té la cita, no podem garantir-li en quin moment se’l podrà atendre ja que l’atenció és individual. Mentre esperi, haurà de romandre a l’exterior de l’edifici de cada seu.

No s’atendrà a persones sense cita prèvia.

– S’haurà d’identificar amb el DNI i/o document vàlid per acreditar la seva identitat.

– Haurà de signar la recollida, per això és molt important que porti el seu propi bolígraf.

– Cal portar mascareta per fer la recollida i mantenir la distància de seguretat de mínim 1’5 metres de la persona que l’atengui.

– La pantalla s’entrega sense embalatge. Porti la seva pròpia bossa si ho desitja.

– No romangui més temps de l’estrictament necessari a la seu. A les seus provincials on l’oficina del COEC es troba en una comunitat de veïns, preguem que extremi les precaucions.

- La cita que ha agafat és únicament per fer la recollida de la pantalla.  Les oficines del COEC segueixen tancades al públic i les gestions administratives es realitzen només telemàticament (contacte).

– Si no pot acudir personalment a la seu del COEC a recollir la seva pantalla:

  • Si qui recull en nom seu no és col·legiat, ha de reservar cita prèvia a nom seu igualment mitjançant el calendari de la seva seu, i pot encomanar a un tercer fer la gestió presencial. Aquesta persona haurà d’aportar autorització impresa i signadaper vostè, juntament amb fotocòpia ben visible del seu DNI i del de la persona que fa la recollida. Aquesta persona haurà de venir proveïda de mascareta, bolígraf (i bossa per endur-se la pantalla), i haurà d’entregar l’autorització impresa. Els facilitem el model d’autorització aquí.

La persona que reculli en nom del col·legiat que té la cita, encara que també sigui col·legiada, haurà d’aportar autorització impresa. No s’entregarà cap exemplar de pantalla per un col·legiat a un altre col·legiat si el que recull no entrega l’autorització.

  • Si vostè no pot venir i qui recull la seva pantalla és un altre col·legiat que té cita: no és necessari que vostè reservi cita. Hauran d’aportar l’autorització i reservaran només una cita, la del col·legiat que reculli en nom propi i per vostè.

– En cada cita prèvia es poden retirar un màxim de 10 pantalles, aportant les corresponents autoritzacions impreses i seguint totes les instruccions anteriors.

– Segueixin en tot moment les instruccions del personal del COEC, si us plau.

CALENDARI DE RESERVA DE CITA PER A LA RECOLLIDA DE PANTALLES DE PROTECCIÓ:

Seleccioni el calendari de la seva seu COEC.

Els dies disponibles s’aniran ampliant gradualment. Si no troba cites disponibles, sigui pacient si us plau i mantingui’s en espera a que s’obrin més dies de servei. Anunciarem al canal de Notícies de la web quan s’obrin noves cites.

TARRAGONA:

[COVID-19] CRIDA ALS DENTISTES: ELS HOSPITALS CATALANS NECESSITEN DONACIONS DE MATERIAL

Reiterem la importància de la col·laboració del nostre col·lectiu amb els hospitals de la Província de Tarragona, ja que, la necessiten urgentment, davant la situació de desproveïment de materials i l’augment dels contagis, us adjuntem novament l’enllaç que va publicar el COEC el passat dia 19 de març a la seva web, on podeu trobar com fer-ho:

http://www.coec.cat/ca/noticies/donacio-materials-hospitals

V Concurs de Dibuix COEC JP de Tarragona-LLiurament de Premis

El passat divendres, 13 de desembre a les 15.30 h, es van lliurar, un any més, els premis als guanyadors del Concurs de Dibuix per dissenyar la felicitació de Nadal del nostre Col·legi, les Dres. Les doctores Lorena Montes, Ana Fuertes i Nataliya Ostapchuck, membres de la junta de govern del COEC J.P. de Tarragona, van lliurant els premis als guanyadors.

Enguany s’ha celebrat a l’Escola Els Àngels, els premis consistiren en una bicicleta, un patinet i uns patins.

També es va lliurar als nens participants, un exemplar de la segona edició del Llibre de la Fada de les Dents, juntament amb un kit de raspall i dentífric de mostra.

Una gran experiència que tornem a repetir, any rere any.

1r premi: Núria P. C. (6è Prim). Regal d’una bicicleta + casc

2n premi: Emma P. M. (5è Prim). Regal d’un patinet + casc

3r premi: Noa R. C. (6è Prim.). Regal d’uns patins + equipació

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A COBRIR ELS CÀRRECS DE LA JUNTA PROVINCIAL DE TARRAGONA: 26-11-2019

Segons l’acord de Junta de Govern del COEC de 25 de setembre de 2019 i d’acord amb els Estatuts  vigents, es convoquen eleccions ordinàries per cobrir tots els càrrecs de la Junta Provincial de Tarragona que se celebraran el proper dia  26 de novembre de 2019, a la seu de la Junta Provincial de Tarragona en horari de 10 a 19 hores ininterrompudament.

Durant els cinc dies següents a la convocatòria d’eleccions, s’exposarà la llista d’electors i elegibles a la Secretaria de la seu provincial del COEC a Tarragona, per tal que els/les col·legiats/des puguin consultar-la, dins l’horari d’atenció al públic de la seu, i formular les reclamacions  procedents dins d’aquest termini. El cens electoral contindrà tots els col·legiats i col·legiades que, en el dia de la convocatòria electoral, es trobin al corrent de les seves obligacions i no estiguin sancionats amb suspensió dels drets col·legials.

Les candidatures hauran de ser compostes per Col·legiats i/o Col·legiades que pertanyin a la província de Tarragona. Només s’admetran candidatures per cobrir la totalitat dels càrrecs mitjançant el sistema de llistes tancades, especificant a quin càrrec concret aspira cada candidat i intentant la participació equilibrada entre col·legiats i col·legiades. La presentació de candidatures haurà d’anar acompanyada de l’aval d’un mínim de 50 col·legiats/des, entre els quals no es poden computar els membres de la pròpia candidatura.

Els avals s’han de presentar seguint el model que trobaran a la seva disposició a la Seu Provincial i a la web del COEC, tot seguint les instruccions especificades per a la seva validesa.  Només s’acceptaran els avals no originals si estan acompanyats de document electrònic original de tramesa, com e-mail, i sempre fotocopiat en color.

En cas de què es presenti una única candidatura, sempre i quan reuneixi les condicions requerides als Estatuts, aquesta es proclamarà directament guanyadora com a Junta Provincial sense necessitat d’eleccions, el mateix dia 21 d’octubre de 2019. Si hi ha més d’una candidatura a la Junta Provincial, la proclamació de les candidatures es comunicarà als col·legiats i col·legiades el 23 d’octubre i s’obrirà el període de campanya electoral que finalitzarà en el moment en què es pugui començar a votar telemàticament.

Les votacions es podran fer via telemàtica des del dia 21 de novembre de 2019, a les 10:00h, fins al dia  22 de novembre de 2019, a les 23:59h. Aquells col·legiats i col·legiades que ho desitgin podran votar presencialment el dia 26 de novembre de 2019, entre les 10:00h i les 19:00 hores, a la mesa electoral corresponent a l’òrgan territorial de la seu provincial de Tarragona i sempre que constin en el cens electoral. El vot presencial deixa sense efecte els vots emesos per mitjans telemàtics.

En finalitzar la votació, el dia 26 de novembre, es procedirà a l’escrutini i proclamació de la candidatura guanyadora. La durada del seu mandat serà fins a la convocatòria d’eleccions a la Junta de Govern del COEC.

En cas d’empat entre dues o més candidatures, es proclamarà guanyadora aquella en què resulti ser President un col·legiat de més antiguitat.

D’acord amb l’article 117 dels Estatuts, a més de complir amb les condicions dels electors, són condicions especials d’elegibilitat les següents:

President i Vicepresident de la Junta Provincial: portar un mínim de 10 anys consecutius d’exercici professional i col·legiació; La resta de càrrecs de la Junta Provincial, excepte vocals: portar un mínim de 5 anys d’exercici professional i col·legiació; Vocals: portar un mínim de 2 anys d’exercici professional i col·legiació.

La Junta Electoral, segons el que disposa l’article 126 dels Estatuts, ha quedat constituïda pels següents col·legiats:

President: Dr. Antoni Gómez

Secretari: Dr. Antoni Caro

Vocals: Dr. German Pareja, Dr. Jordi Pejoan, Dr. Xavi Marco

Suplents: Dr. Ignasi Chacón – Dr. Armando Badet de Mena – Dr. Manuel Piñera Penalva

Barcelona, 25 de setembre de 2019

Vist-i-plau

El President, Antoni Gómez Jiménez

El Secretari, Jordi Pejoan Fernández

DESCARREGAR CONVOCATÒRIA

DESCARREGAR MODEL D’AVAL 

Un altre any, la Marató de Donants de Sang de Tarragona ha estat un èxit

El COEC ha participat en aquesta campanya i ha repartit 1.000 kits dentals

La Marató se celebra des de fa anys, emmarcada dins el programa festiu de Santa Tecla

Un any més, el COEC, a través de la seva junta provincial de Tarragona, ha participat a la Marató de Donants de Sang que el Banc de Teixits i Sang ha dut a terme en col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona i l’Associació de Donants de Sang del Tarragonès. Aquesta ha estat la quinzena edició d’aquesta Marató, i un cop més ha sigut un èxit de participació, amb prop de mil donants que es van anar al recinte firal per aportar el seu gra de sorra en aquesta campanya.

I és que Tarragona no falla mai, a aquesta cita de la solidaritat, i és l’única ciutat on any rere any s’aconsegueixen superar les mil donacions en una sola jornada. A més, aquesta Marató es fa coincidir amb els actes festius de Santa Tecla, la festa major de Tarragona. L’èxit d’aquesta Marató es deu a la intensa implicació del teixit associatiu i comercial de la ciutat.

Com no podia ser d’una altra manera, el COEC, per mediació de la seva junta provincial de Tarragona, també ha volgut participar en aquesta Marató. Ho ha fet regalant més de mil kits dentals, i ha aprofitat l’ocasió per recordar la importància d’una higiene dental adequada. Es renova així el compromís del Col·legi amb aquesta cita a la qual participa des de fa anys.

La importància de donar sang

Tot i els grans avenços en medicina que s’han produït en els darrers anys, encara és impossible fabricar un substitut de la sang. La donació voluntària i altruista segueix sent l’única via per obtenir-ne. Es calcula que només a Catalunya fan falta entre 800 i 1.000 donacions diàries de sang per poder atendre tots els pacients.

De cadascuna de les donacions s’extreuen tres tipus de productes diferents: concentrats d’hematies o glòbuls vermells, plaquetes i plasma. Per aquest motiu, cada vegada que algú fa una donació, com a mínim està ajudant tres persones. El fet que aquests productes no tinguin una llarga vida i caduquin al cap de pocs dies, fa que les donacions siguin necessàries de forma contínua.

Després de les vacances d’estiu, les reserves de sang són més baixes que mai. Els canvis en les rutines de les persones i el fet que molts aprofitin aquest període per fer desplaçaments fa que baixin molt les donacions durant els mesos de juliol i agost. Per això també és important aquesta campanya, per aconseguir més donacions i visibilitzar la importància d’aquest gest altruista.

191119

Conveni amb EF: Education First. Solucions formatives a l’estranger

Els recordem que gràcies al conveni de col·laboració que tenim amb EF Education First, els nostres col·legiats/des es poden beneficiar dels descomptes* en els següents cursos promocionats per EF:

Matrí­cula gratuïta en els següents cursos de curta durada (d’1 a 20 setmanes):

  • EF Viatges d’Idiomes a l’estranger (8 a 18 anys)
  • EF Cursos d’Idiomes a l’estranger (16 a 18 anys)
  • EF Cursos d’Idiomes a l’estranger (18 a 24 anys)
  • EF Cursos d’Idiomes a l’estranger (per a adults i joves professionals, majors de 25 anys)

Així­ com d’un descompte per import de 350 € en el preu dels següents cursos:

  • EF Any Acadèmic a l’estranger
  • EF Any Escolar a l’estranger, i
  • EF Academy

*Descomptes no acumulables a d’altres en vigor.

També ofereixen packs vacacionals per adults, campaments d’estiu per a nens, cursos d’idiomes a l’estranger per a joves i universitaris i estances de llarga durada per a totes les edats.

Més informació a https://www.ef.com.es/

Pulsa aquí­ per descarregar un dossier informatiu dels seus serveis