Junta

Conchita Curull Gasol
PRESIDENTA
Programa científic
Mercedes Arias Fernández
SECRETARIA
Programa social
Rafael Noguera de la Muela
VOCAL
Comissió deontològica
Josep Mauri Benaiges
VICEPRESIDENT
Pàgina web
Ignacio Vives Sanroma
TRESORER
Comissió d'estatuts
Lorena Montes Uriel
VOCAL
Publicitat
Patricia Anguís Martín
VOCAL
Comunicació
Jesús Martínez Bragado
VOCAL
Sanitat
Raquel Domínguez Miranda
Administració
Marta Olivé Carranza
Administració Dept. Cursos