Thumbnail Slider

NOTÍCIES

COMUNICAT: RESULTAT ELECCIONS A LA JUNTA PROVINCIAL DE TARRAGONA DEL COEC

Per anar a l'enllaç de la notícia clica aquí.

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A COBRIR ELS CÀRRECS DE LA JUNTA PROVINCIAL DE TARRAGONA: 26-11-2019

 

Segons l’acord de Junta de Govern del COEC de 25 de setembre de 2019 i d’acord amb els Estatuts  vigents, es convoquen eleccions ordinàries per cobrir tots els càrrecs de la Junta Provincial de Tarragona que se celebraran el proper dia  26 de novembre de 2019, a la seu de la Junta Provincial de Tarragona en horari de 10 a 19 hores ininterrompudament.

 

Durant els cinc dies següents a la convocatòria d’eleccions, s’exposarà la llista d’electors i elegibles a la Secretaria de la seu provincial del COEC a Tarragona, per tal que els/les col·legiats/des puguin consultar-la, dins l’horari d’atenció al públic de la seu, i formular les reclamacions  procedents dins d’aquest termini. El cens electoral contindrà tots els col·legiats i col·legiades que, en el dia de la convocatòria electoral, es trobin al corrent de les seves obligacions i no estiguin sancionats amb suspensió dels drets col·legials.

 

Les candidatures hauran de ser compostes per Col·legiats i/o Col·legiades que pertanyin a la província de Tarragona. Només s’admetran candidatures per cobrir la totalitat dels càrrecs mitjançant el sistema de llistes tancades, especificant a quin càrrec concret aspira cada candidat i intentant la participació equilibrada entre col·legiats i col·legiades. La presentació de candidatures haurà d’anar acompanyada de l’aval d’un mínim de 50 col·legiats/des, entre els quals no es poden computar els membres de la pròpia candidatura.

 

Els avals s’han de presentar seguint el model que trobaran a la seva disposició a la Seu Provincial i a la web del COEC, tot seguint les instruccions especificades per a la seva validesa.  Només s’acceptaran els avals no originals si estan acompanyats de document electrònic original de tramesa, com e-mail, i sempre fotocopiat en color.

 

En cas de què es presenti una única candidatura, sempre i quan reuneixi les condicions requerides als Estatuts, aquesta es proclamarà directament guanyadora com a Junta Provincial sense necessitat d’eleccions, el mateix dia 21 d’octubre de 2019. Si hi ha més d’una candidatura a la Junta Provincial, la proclamació de les candidatures es comunicarà als col·legiats i col·legiades el 23 d’octubre i s’obrirà el període de campanya electoral que finalitzarà en el moment en què es pugui començar a votar telemàticament.

 

Les votacions es podran fer via telemàtica des del dia 21 de novembre de 2019, a les 10:00h, fins al dia  22 de novembre de 2019, a les 23:59h. Aquells col·legiats i col·legiades que ho desitgin podran votar presencialment el dia 26 de novembre de 2019, entre les 10:00h i les 19:00 hores, a la mesa electoral corresponent a l’òrgan territorial de la seu provincial de Tarragona i sempre que constin en el cens electoral. El vot presencial deixa sense efecte els vots emesos per mitjans telemàtics.

 

En finalitzar la votació, el dia 26 de novembre, es procedirà a l’escrutini i proclamació de la candidatura guanyadora. La durada del seu mandat serà fins a la convocatòria d’eleccions a la Junta de Govern del COEC.

 

En cas d’empat entre dues o més candidatures, es proclamarà guanyadora aquella en què resulti ser President un col·legiat de més antiguitat.

 

D’acord amb l’article 117 dels Estatuts, a més de complir amb les condicions dels electors, són condicions especials d’elegibilitat les següents:

 

President i Vicepresident de la Junta Provincial: portar un mínim de 10 anys consecutius d’exercici professional i col·legiació; La resta de càrrecs de la Junta Provincial, excepte vocals: portar un mínim de 5 anys d’exercici professional i col·legiació; Vocals: portar un mínim de 2 anys d’exercici professional i col·legiació.

 

La Junta Electoral, segons el que disposa l’article 126 dels Estatuts, ha quedat constituïda pels següents col·legiats:

 

President: Dr. Antoni Gómez

Secretari: Dr. Antoni Caro

Vocals: Dr. German Pareja, Dr. Jordi Pejoan, Dr. Xavi Marco

Suplents: Dr. Ignasi Chacón – Dr. Armando Badet de Mena – Dr. Manuel Piñera Penalva

 

Barcelona, 25 de setembre de 2019

 

Vist-i-plau

 

El President, Antoni Gómez Jiménez

 

El Secretari, Jordi Pejoan Fernández

 

DESCARREGAR CONVOCATÒRIA EN PDF: CONVOCATORIA

 

DESCARREGAR MODEL D’AVAL EN PDF: MODEL AVAL

Un altre any, la Marató de Donants de Sang de Tarragona ha estat un èxit

El COEC ha participat en aquesta campanya i ha repartit 1.000 kits dentals

La Marató se celebra des de fa anys, emmarcada dins el programa festiu de Santa Tecla

 

Un any més, el COEC, a través de la seva junta provincial de Tarragona, ha participat a la Marató de Donants de Sang que el Banc de Teixits i Sang ha dut a terme en col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona i l’Associació de Donants de Sang del Tarragonès. Aquesta ha estat la quinzena edició d’aquesta Marató, i un cop més ha sigut un èxit de participació, amb prop de mil donants que es van anar al recinte firal per aportar el seu gra de sorra en aquesta campanya.

 

I és que Tarragona no falla mai, a aquesta cita de la solidaritat, i és l’única ciutat on any rere any s’aconsegueixen superar les mil donacions en una sola jornada. A més, aquesta Marató es fa coincidir amb els actes festius de Santa Tecla, la festa major de Tarragona. L’èxit d’aquesta Marató es deu a la intensa implicació del teixit associatiu i comercial de la ciutat.

 

Com no podia ser d’una altra manera, el COEC, per mediació de la seva junta provincial de Tarragona, també ha volgut participar en aquesta Marató. Ho ha fet regalant més de mil kits dentals, i ha aprofitat l’ocasió per recordar la importància d’una higiene dental adequada. Es renova així el compromís del Col·legi amb aquesta cita a la qual participa des de fa anys.

 

La importància de donar sang

 

Tot i els grans avenços en medicina que s’han produït en els darrers anys, encara és impossible fabricar un substitut de la sang. La donació voluntària i altruista segueix sent l’única via per obtenir-ne. Es calcula que només a Catalunya fan falta entre 800 i 1.000 donacions diàries de sang per poder atendre tots els pacients.

 

De cadascuna de les donacions s’extreuen tres tipus de productes diferents: concentrats d’hematies o glòbuls vermells, plaquetes i plasma. Per aquest motiu, cada vegada que algú fa una donació, com a mínim està ajudant tres persones. El fet que aquests productes no tinguin una llarga vida i caduquin al cap de pocs dies, fa que les donacions siguin necessàries de forma contínua.

 

Després de les vacances d’estiu, les reserves de sang són més baixes que mai. Els canvis en les rutines de les persones i el fet que molts aprofitin aquest període per fer desplaçaments fa que baixin molt les donacions durant els mesos de juliol i agost. Per això també és important aquesta campanya, per aconseguir més donacions i visibilitzar la importància d’aquest gest altruista.

Vine al sopar de cloenda del Curs Acadèmic 2018-2019 del COEC JP Tarragona

 

El divendres 14 de juny gaudeix d'una vetllada al costat del mar!

Informació i inscripcions, AQUI

CALENDARI

CURSOS