Thumbnail Slider

NOTÍCIES

El COEC J.P. de Tarragona celebra un any més, amb gran èxit, la festivitat de santa Apol·lònia

 

Un any més, amb motiu de la festivitat de la nostra patrona, Santa Apol·lònia, la delegació provincial del Col·legi Oficial d'Odontòlegs de Tarragona ha celebrat el seu sopar de gala. Gairebé setanta persones entre dentistes col·legiats i familiars es van reunir en el Restaurant La Boella.

Aquest any, en el seu discurs, la presidenta de la Junta Provincial, la Dra. Conchita Curull, va lliurar als nous col·legiats un diploma simbòlic, donant-los la benvinguda i recordant-los la importància de l'honestedat i de l'ètica en la nostra professió. No va oblidar agrair a tots els assistents la seva participació tant en els cursos que ofereix el COEC com en la part més festiva i social. També va remarcar el gran treball que ha dut a terme la seva junta durant aquest any.

Després del sopar, el Sr. José Manuel Torres Sánchez (formador i dinamitzador de creixement personal) va realitzar una conferència per a tots els assistents dirigida als professionals com a tals però, també, com a persones, donant-nos pautes per a gestionar l'estrès i intentar que siguem més feliços en el nostre treball i en la nostra vida en general.

Posteriorment, es va procedir al sorteig de regals que van ser patrocinats pel COEC i per SDI, ISDIN, Colgate, Dentaid, SEPA, Lacer, AMA Assegurances, Laboratoris Inibsa, Normon Dental, SB Hotels, DVD Dental, Estival Park Aquum, Casa Schmidt i Henry Schein.

El sopar va acabar amb ball i riures entre els assistents, en un ambient distès.

 

Fotografia: A. González

CONVOCATÒRIA D'ELECCIONS PER A COBRIR ELS CÀRRECS DE LA JUNTA PROVINCIAL DE TARRAGONA

Segons l’acord de Junta de Govern del COEC de 23 de gener de 2019 i d’acord amb el Estatuts  vigents, es convoquen eleccions ordinàries per cobrir tots els càrrecs de la Junta Provincial de Tarragona que se celebraran el proper dia  28 de març de 2019, a la seu de la Junta Provincial de Tarragona en horari de 10 a 19 hores ininterrompudament.

Durant els cinc dies següents a la convocatòria d’eleccions, s’exposarà la llista d’electors i elegibles a la Secretaria de la seu provincial del COEC a Tarragona, per tal que els/les col·legiats/des puguin consultar-la, dins l’horari d’atenció al públic de la seu, i formular les reclamacions  procedents dins d’aquest termini. El cens electoral contindrà tots els col·legiats i col·legiades que, en el dia de la convocatòria electoral, es trobin al corrent de les seves obligacions i no estiguin sancionats amb suspensió dels drets col·legials.

Les candidatures hauran de ser compostes per Col·legiats i/o Col·legiades que pertanyin a la província de Tarragona. Només s’admetran candidatures per cobrir la totalitat dels càrrecs mitjançant el sistema de llistes tancades, especificant a quin càrrec concret aspira cada candidat i intentant la participació equilibrada entre col·legiats i col·legiades.  La presentació de candidatures haurà d’anar acompanyada de l’aval d’un mínim de 50 col·legiats/des, entre els quals no es poden computar els membres de la pròpia candidatura.

Els avals s’han de presentar seguint el model que trobaran a la seva disposició a la Seu Provincial i a la web del COEC, tot seguint les instruccions especificades per a la seva validesa.  Només s’acceptaran els avals no originals si estan acompanyats de document electrònic original de tramesa, com e-mail, i sempre fotocopiat en color.

En cas de què es presenti una única candidatura, sempre i quan reuneixi les condicions requerides als Estatuts, aquesta es proclamarà directament guanyadora com a Junta Provincial sense necessitat d’eleccions, el mateix dia 18 de febrer de 2019. Si hi ha més d’una candidatura a la Junta Provincial, la proclamació de la candidatura es comunicarà als col·legiats i col·legiades el 20 de febrer i s’obrirà el període de campanya electoral que finalitzarà en el moment en què es pugui començar a votar telemàticament.

Les votacions es podran fer via telemàtica des del dia 25 de març de 2019, a les 10:00h, fins al dia  26 de març de 2019, a les 23:59h. Aquells col·legiats i col·legiades que ho desitgin podran votar presencialment el dia 28 de març de 2019, entre les 10:00h i les 19:00 hores, a la mesa electoral corresponent a l’òrgan territorial on figurin donats d’alta i sempre que constin en el cens electoral. El vot presencial deixa sense efecte els vots emesos per mitjans telemàtics.

En finalitzar la votació, el dia 28 de març, es procedirà a l’escrutini i proclamació de la candidatura guanyadora, la durada del seu mandat serà fins a la convocatòria d’eleccions a la Junta de Govern del COEC.

En cas d’empat entre dues o més candidatures, es proclamarà guanyadora aquella en què resulti ser President un col·legiat de més antiguitat.

D’acord amb l’article 117 dels Estatuts, a més de complir amb les condicions dels electors, són condicions especials d’elegibilitat les següents:

  • President i Vicepresident de la Junta Provincial: portar un mínim de 10 anys consecutius d’exercici professional i col·legiació;
  • La resta de càrrecs de la Junta Provincial, excepte vocals: portar un mínim de 5 anys d’exercici professional i col·legiació;
  • Vocals: portar un mínim de 2 anys d’exercici professional i col·legiació.

La Junta Electoral, segons el que disposa l’article 126 dels Estatuts, ha quedat constituïda pels següents col·legiats:

President: Dr. Antoni Gómez
Secretari: Dr. Antoni Caro
Vocals: Dr. German Pareja, Dr. Jordi Pejoan, Dr. Xavi Marco
Suplents: Dr. Ignasi Chacón – Dr. Armando Badet de Mena – Dr. Manuel Piñera Penalva

Barcelona, 25 de gener de 2019

Vist-i-plau

El President, Antoni Gómez Jiménez

El Secretari, Jordi Pejoan Fernández

 

DESCARREGAR CONVOCATÒRIA EN PDF: convocatòria

DESCARREGAR MODEL D’AVAL EN PDF:  Model Aval

 

Vine al sopar de Santa Apol·lònia 2019

 

Dissabte, 9 de febrer de 2019 no et perdis la festa col·legial del COEC J.P. Tarragona!

 

Més informació i inscripcions, AQUÍ!

IV Concurs de Dibuix COEC JP Tarragona - Lliurament de premis

 

El passat divendres, 14 de desembre a les 15.30 h, es van lliurar, un any més, els premis als guanyadors del Concurs de Dibuix per dissenyar la felicitació de Nadal del nostre Col·legi.

Enguany s’ha celebrat a l’Escola Riu Clar, amb el lema “El teu amic, el dentista”. Els premis consistiren en una bicicleta, un patinet i uns patins.

També es va lliurar als nens participants, un exemplar de la primera edició del Llibre de la Fada de les Dents, juntament amb un kit de raspall i dentífric de mostra.

Sempre és una experiència gratificant per nosaltres veure com els nens “veuen” al dentista.

 

1r premi: Xavi Ramirez Estebanell (5è Prim). Regal d’una bicicleta + casc

2n premi: Nathalia Galeote León (6è Prim). Regal d’un patinet + casc

3r premi: Juan Carlos Callejón (no indica el curs). Regal d’uns patins + equipació

 

Peu fotografia: 

Les doctores Mercedes Arias i Lorena Montes lliurant els premis als guanyadors.

CALENDARI

Maig
18
Curs SEPA ODONTÒLEGS: Podem confiar en els implants curs? I en els implants estrets? Implants curts i estrets vs estratègies

Drs. Rodrigo González i Mireia Martí

 

COEC JP Tarragona

Av. Pau Casals, 11, 2n 2a

43003 TARRAGONA

 

Més informació i inscripcions, fes CLIC!

09:30 - 17:17

CURSOS

Curs SEPA ODONTÒLEGS: Podem confiar en els implants curs? I en els implants estrets? Implants curts i estrets vs estratègies

 

Drs. Rodrigo González i Mireia Martí

Dissabte, 18 de maig de 2019

De 9.30 a 14 h

 

COEC JP Tarragona

Av. Pau Casals, 11, 2n 1a.

43003 Tarragona

 

Més informació i inscripcions, fes CLIC!