Thumbnail Slider

NOTÍCIES

AQUEST ANY NO HI POTS FALTAR, SANTA APOL·LÒNIA 2020!

Aquest any en format calçotada, amb moltes sorpreses i regals!

Més informació i inscripcions, AQUÍ

V Concurs de Dibuix COEC JP de Tarragona-LLiurament de Premis

El passat divendres, 13 de desembre a les 15.30 h, es van lliurar, un any més, els premis als guanyadors del Concurs de Dibuix per dissenyar la felicitació de Nadal del nostre Col·legi, les Dres. Les doctores Lorena Montes, Ana Fuertes i Nataliya Ostapchuck, membres de la junta de govern del COEC J.P. de Tarragona, van lliurant els premis als guanyadors.

Enguany s’ha celebrat a l’Escola Els Àngels, els premis consistiren en una bicicleta, un patinet i uns patins.

També es va lliurar als nens participants, un exemplar de la segona edició del Llibre de la Fada de les Dents, juntament amb un kit de raspall i dentífric de mostra.

Una gran experiència que tornem a repetir, any rere any.

 

1r premi: Núria P. C. (6è Prim). Regal d’una bicicleta + casc

2n premi: Emma P. M. (5è Prim). Regal d’un patinet + casc

3r premi: Noa R. C. (6è Prim.). Regal d’uns patins + equipació

 

 

COMUNICAT: RESULTAT ELECCIONS A LA JUNTA PROVINCIAL DE TARRAGONA DEL COEC

Per anar a l'enllaç de la notícia clica aquí.

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A COBRIR ELS CÀRRECS DE LA JUNTA PROVINCIAL DE TARRAGONA: 26-11-2019

 

Segons l’acord de Junta de Govern del COEC de 25 de setembre de 2019 i d’acord amb els Estatuts  vigents, es convoquen eleccions ordinàries per cobrir tots els càrrecs de la Junta Provincial de Tarragona que se celebraran el proper dia  26 de novembre de 2019, a la seu de la Junta Provincial de Tarragona en horari de 10 a 19 hores ininterrompudament.

 

Durant els cinc dies següents a la convocatòria d’eleccions, s’exposarà la llista d’electors i elegibles a la Secretaria de la seu provincial del COEC a Tarragona, per tal que els/les col·legiats/des puguin consultar-la, dins l’horari d’atenció al públic de la seu, i formular les reclamacions  procedents dins d’aquest termini. El cens electoral contindrà tots els col·legiats i col·legiades que, en el dia de la convocatòria electoral, es trobin al corrent de les seves obligacions i no estiguin sancionats amb suspensió dels drets col·legials.

 

Les candidatures hauran de ser compostes per Col·legiats i/o Col·legiades que pertanyin a la província de Tarragona. Només s’admetran candidatures per cobrir la totalitat dels càrrecs mitjançant el sistema de llistes tancades, especificant a quin càrrec concret aspira cada candidat i intentant la participació equilibrada entre col·legiats i col·legiades. La presentació de candidatures haurà d’anar acompanyada de l’aval d’un mínim de 50 col·legiats/des, entre els quals no es poden computar els membres de la pròpia candidatura.

 

Els avals s’han de presentar seguint el model que trobaran a la seva disposició a la Seu Provincial i a la web del COEC, tot seguint les instruccions especificades per a la seva validesa.  Només s’acceptaran els avals no originals si estan acompanyats de document electrònic original de tramesa, com e-mail, i sempre fotocopiat en color.

 

En cas de què es presenti una única candidatura, sempre i quan reuneixi les condicions requerides als Estatuts, aquesta es proclamarà directament guanyadora com a Junta Provincial sense necessitat d’eleccions, el mateix dia 21 d’octubre de 2019. Si hi ha més d’una candidatura a la Junta Provincial, la proclamació de les candidatures es comunicarà als col·legiats i col·legiades el 23 d’octubre i s’obrirà el període de campanya electoral que finalitzarà en el moment en què es pugui començar a votar telemàticament.

 

Les votacions es podran fer via telemàtica des del dia 21 de novembre de 2019, a les 10:00h, fins al dia  22 de novembre de 2019, a les 23:59h. Aquells col·legiats i col·legiades que ho desitgin podran votar presencialment el dia 26 de novembre de 2019, entre les 10:00h i les 19:00 hores, a la mesa electoral corresponent a l’òrgan territorial de la seu provincial de Tarragona i sempre que constin en el cens electoral. El vot presencial deixa sense efecte els vots emesos per mitjans telemàtics.

 

En finalitzar la votació, el dia 26 de novembre, es procedirà a l’escrutini i proclamació de la candidatura guanyadora. La durada del seu mandat serà fins a la convocatòria d’eleccions a la Junta de Govern del COEC.

 

En cas d’empat entre dues o més candidatures, es proclamarà guanyadora aquella en què resulti ser President un col·legiat de més antiguitat.

 

D’acord amb l’article 117 dels Estatuts, a més de complir amb les condicions dels electors, són condicions especials d’elegibilitat les següents:

 

President i Vicepresident de la Junta Provincial: portar un mínim de 10 anys consecutius d’exercici professional i col·legiació; La resta de càrrecs de la Junta Provincial, excepte vocals: portar un mínim de 5 anys d’exercici professional i col·legiació; Vocals: portar un mínim de 2 anys d’exercici professional i col·legiació.

 

La Junta Electoral, segons el que disposa l’article 126 dels Estatuts, ha quedat constituïda pels següents col·legiats:

 

President: Dr. Antoni Gómez

Secretari: Dr. Antoni Caro

Vocals: Dr. German Pareja, Dr. Jordi Pejoan, Dr. Xavi Marco

Suplents: Dr. Ignasi Chacón – Dr. Armando Badet de Mena – Dr. Manuel Piñera Penalva

 

Barcelona, 25 de setembre de 2019

 

Vist-i-plau

 

El President, Antoni Gómez Jiménez

 

El Secretari, Jordi Pejoan Fernández

 

DESCARREGAR CONVOCATÒRIA EN PDF: CONVOCATORIA

 

DESCARREGAR MODEL D’AVAL EN PDF: MODEL AVAL

CALENDARI

Febrer
29
Curs SEPA HIGIENE. Maneig del pacient periodontal

Drs. Sergio Garcia i Nil Feliu

 

Dissabte, 29 de febrer de 2020

De 9.30 a 14 h

COEC JP Tarragona

Av. Pau Casals, 11, 2n 1a

43003 Tarragona

 

INFO i inscripcions, AQUÍ

09:30 - 14:09
Març
06
Masterclass GESDEN ONE. Els 10 protocols estratègics de gestió amb GESDEN ONE

Aconsegueix l'excel·lència en la gestió de la teva clínica

Adreçat a Gerents i Responsables de Clínica

 

Divendres, 6 de març de 2020

De 16 a 18 hores

COEC JP TARRAGONA

 

Més informació i inscripcions, AQUÍ

16:00 - 16:26

CURSOS

Curs SEPA HIGIENE: Maneig del pacient periodontal - PLACES EXHAURIDES

 

Drs. Sergio Garcia i Nil Feliu

Dissabte, 29 de febrer de 2020

De 9.30 a 14 h

 

COEC JP Tarragona

Av. Pau Casals, 11, 2n 1a

43003 Tarragona

 

INFO i inscripcions AQUÍ

Masterclass GESDEN ONE. Els 10 protocols estratègics de gestió amb GESDEN ONE

 

Aconsegueix l'excel·lència en la gestió de la teva clínica

Adreçat a Gerents i Responsables de Clínica

 

Divendres, 6 de març de 2020

De 16 a 18 h

COEC JP Tarragona

Av. Pau Casals, 11, 2n 1a

43003 TARRAGONA

 

Informació i inscripcions AQUÍ