CAT
CAS
Espai Col·legial
Espai Pacient
Formació
Notícies
Totes les notícies

DINAR SANTA APOL·LÒNIA 2022 COEC J.P. DE TARRAGONA

Us informem que el COEC J. P. de Tarragona celebrarà novament, el dinar de germanor de Santa Apol·lònia, que tindrà lloc el dia 9 de juliol a les 14.00 h al restaurant  [...]

CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL DE COL·LEGIATS I COL·LEGIADES PERTANYENTS A LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA DEL COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA

CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA GENERAL DE COL·LEGIATS I COL·LEGIADES PERTANYENTS A LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA DEL COL·LEGI OFICIAL D'ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA La Junta Provincial de Tarragona del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs  [...]

COMUNICAT DE LA JUNTA ELECTORAL: JUNTA PROVINCIAL DE TARRAGONA

Avui, dia 11 de març de 2022, la Junta Electoral, vàlidament constituïda i actuant com a President el Dr. Antoni Gómez Jiménez i com a Secretari el Dr. Antoni Caro Garcia,  d’acord amb l’article 122 i següents dels Estatuts del COEC, ha examinat  [...]

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS DELS CÀRRECS DE LA JUNTA PROVINCIAL DE TARRAGONA DEL COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA

La Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, en sessió de 21 de febrer de 2022, ha acordat convocar eleccions per cobrir tots els càrrecs de la Junta Provincial de Tarragona per a un mandat de quatre anys, de   [...]

[COVID-19] Recollida de pantalles de protecció personal Col·legiats COEC

El COEC posa a disposició de cada col·legiat en actiu una pantalla de protecció personal confeccionada i donada per Coronavirusmakers. La recollida de cada pantalla suposa una interacció personal. Per aquest motiu,  [...]
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrPrint this page
Borsa de Treball
Clíniques i Material Odontològic: Compra, venda, lloguer i traspàs
Cercador de Col·legiats
Finestreta Única de Dentistes