Junta

Lorena Montes Uriel
PRESIDENTA
Mercedes Arias Fernández
SECRETARIA
Programa social
Rafael Noguera de la Muela
VOCAL
Comissió deontològica
- -
VICEPRESIDENTA
Ignacio Vives Sanroma
TRESORER
Comissió d'estatuts
Josep Mauri Benaiges
VOCAL
Pàgina web
Patricia Anguís Martín
VOCAL
Comunicació
Jesús Martínez Bragado
VOCAL
Sanitat
Raquel Domínguez Miranda
Administració
Marta Olivé Carranza
Administració Dept. Cursos